Get Adobe Flash player

ค้นหา

ภายในหน่วยงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

Vinaora Visitors Counter

446362
Today
Yesterday
This Week
All days
8
67
75
446362

Your IP: 54.211.5.239
Server Time: 2016-12-05 04:21:08
คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ร่วมถ่ายภาพกับ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ (รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ)
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13
การนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13
เครือข่ายหมอพื้นบ้าน
คณะทำงานจัดทำรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย
ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลและคลังความรู้
ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม 2016 APEC Workshop on the Development of Herbal Medicine Database in Asia Pacific Region ณ ประเทศฟิลิปปินส์
ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลและคลังความรู้
จัดประชุมคณะทำงานจัดทำรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย จังหวัดเชียงใหม่
นพ.สุริยะ วงค์คงคาเทพ ท่านอธิบดีกรมพัฒนาการเเพทย์แผนไทยฯ เป็นประธาน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการบริการการแพทย์แผนไทยที่เป็นประโยชน์ ถูกต้องและเข้าถึงง่าย
ดร.รัชนี จันทร์เกษ ร่วมแสดงความยินดีกับนพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ เนื่องในโอกาสการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการเเพทย์แผนไทย
เครือข่ายหมอพื้นบ้านภาคใต้
คณะทำงานจัดทำรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย (ภาคใต้จังหวัดสงขลา)
เครือข่ายหมอพื้นบ้านภาคอีสาน
คณะทำงานจัดทำรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย (ภาคอีสานจังหวัดมหาสารคาม)
เครือข่ายหมอพื้นบ้านภาคอีสาน
การเดินป่าสมุนไพรบ้านหนองเม็ก หนองฮี จังหวัดมหาสารคาม
บรรยากาศการรับประทานอาหารร่วมกัน
เครือข่ายหมอพื้นบ้านภาคเหนือ
การเดินป่าสมุนไพรอุทยานออบขาน จังหวัดเชียงใหม่
แนะนำบุคลากร
สำนักงานข้อมูลและประเมินผล
article thumbnailวิธีมอบประกาศเกียรติคุณ การนำเสนอผลงานวิชาการประจำ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งทีี่ 13 ในวันที่ 2 กันยายน 2559   ...
article thumbnailการประชุมคณะทำงานจัดทำรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย ครั้งที่ 2/2559  ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559            ...

1. โครงการจัดทำวารสารการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก  001 51       

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิตตอลภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทยฯ  001 51

3. โครงการสนันสนุนการพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานการบริการการเเพทย์แผนไทยฯ  001 51