Black Ribbon
Get Adobe Flash player

ค้นหา

ภายในหน่วยงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

Vinaora Visitors Counter

497611
Today
Yesterday
This Week
All days
262
730
992
497611

Your IP: 54.198.163.124
Server Time: 2017-06-26 10:37:42
นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้มาเยี่ยมเยือนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้
ดร.รัชนี จันทร์เกษ (ผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลและคลังความรู้) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กล่าวสวัสดีปีใหม่ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ (ผู้ตรวจราชการเขต 11)
ศึกษาพืชสมุนไพร
ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศึกษาดูงาน ฐานที่ 7 สวนผสมผสานบ้านยายยอง
ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง จ.ระยอง
คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ร่วมถ่ายภาพกับ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ (รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ)
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13
การนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13
เครือข่ายหมอพื้นบ้าน
คณะทำงานจัดทำรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ หากมีข้อสังสัย หรือพบปัญหาต่างๆ สามารถแจ้งข้อมูลให้ทางหน่วยงาน ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02-1495649 ค่ะ

 ปี2560

arrow65ระชุมปรึกษาหารือแนวทางการใช้ข้อมูลการบริการการแพทย์แผนไทย ในระบบ HDC Service

arrow65ระชุมคณะกลั่นกรองและประเมินผลวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปีฯ ครั้งที่ 14

arrow65ระชุมคณะทำงานสังคายนาตำรายาศิลาจารึกในวัดโพธิ์ และตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง ร.5 ครั้งที่ 2/2560

arrow65ระชุมคณะทำงานสังคายนาตำรายาศิลาจารึกในวัดโพธิ์ และตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง ร.5 ครั้งที่ 1/2560

arrow65รายงานภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน

arrow65ระชุมคณะผู้จัดทำวารสารการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ 3/2560

arrow65ระชุมคณะผู้จัดทำวารสารการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ 1/2560

arrow65ระชุมคณะทำงานจัดทำรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย  ครั้งที่ 1/2560

ปี 2559

arrow65ระชุมคณะทำงานจัดทำรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย  ครั้งที่2/2559

arrow65ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบรายงานฯ ครั้งที่ 1/2559

arrow65ประชุมคณะทำงานควบคุม กำกับ และติดตาม การพัฒนาฐานข้อมูลฯ ครั้งที่ 2 /2559

arrow65ประชุมคณะทำงานการวางแผนกำลังคนฯ ครั้งที่ 2 /2559